Awto term & conditions for driver & merchants

YHTEISTYÖSOPIMUS ALUSTAPALVELUN LUOVUTTAJAN JA KÄYTTÄJÄN VÄLILLÄ

 

1.OSAPUOLET

 

TÄMÄ YHTEYSTYÖSOPIMUS (“Sopimus”) on laadittu _______ seuraavien osapuolten välillä:

 

(A) Luovuttajan nimi: Awto Oy (Y-tunnus :3142545-8)

Osoite: Malminrinne 2 b 25,00100 Helsinki (

Yhteyshenkilön nimi: Toimitusjohtaja Matiyas Haile

Yhteyshenkilön puhelinnumero: 040 7520071

Yhteyshenkilön sähköpostiosoite: matiyas.haile@awto.fi

 

Awto Oy on taksipalvelujen ja kuljetuspalveluitten välittäjäyritys, joka toimii sovelluksen kautta. Se tekee yhteistyötä taksinkuljettajien ja kuljetuspalvelu yrittäjien kanssa taksi- ja kuljetuspalveluissa, mutta sekä ruokakaupan omistajan elintarviketoimituksissa loppuasiakkaalle (kuluttajille ja B-B-asiakkaille) ja ravintoloiden omistajilta loppuasiakkaalle (kuluttajat ja B-B-asiakkaat). Awto Oy tarjoaa applikaationsa taksin kuljettajien ja kuljetuspalvelu yrittäjien työkaluksi palveluitten toimituksissa. Awto Oy:tä arvioidaan taksipalvelujen, kuljetuspalveluitten ja elintarvikkeiden ja aterioiden jakelupalvelujen välityspalvelun tarjoajaksi.

jäljempänä ”Luovuttaja”

ja

 

(B)Käyttäjän nimi:________________ (Y-tunnus/henkilötunnus:___________)

Osoite:___________________________________

Yhteyshenkilön nimi:______________________

Yhteyshenkilön puhelinnumero:________

Yhteyshenkilön sähköpostiosoite:____________

Käyttäjän rooli: Valitse a tai b:

a)Käyttäjä on taksinkuljettaja ja taksiluvan haltija. Se tekee yhteistyötä Awto Oy:n kanssa taksipalveluissa, mutta myös ruokakaupan omistajien elintarviketoimituksissa sekä ravintoloiden omistajien ateriatoi-mituksissa toimittamiseksi loppuasiakkaille (Kuluttajat tai Yritykset). Taksinkuljettaja käyttää Awto Oy:n applikaatiota palveluitten toimituksissa. Taksinkuljettajat voivat myös olla itsenäisten yrittäjien palkollisia, jolloin he ovat taksiyrityksen työntekijöitä.

Käyttäjä arvioidaan yksityisen yrittäjäksi ja taksiluvan haltijaksi taksipalveluissa sekä elintarvikkeiden ja aterioiden toimituspalveluissa.

 1. b) Käyttäjä on ravintola-, ruoka- ja tavarankuljetuksissa toimiva kuljetusyrittäjä, jolla ei ole taksilupaa
  ja määritellään ei-taksinkuljettajaksi. Kuljetusyrittäjä tai -yritys ei voi kuljettaa ihmisiä eikä yrityksiä.

  Tässä sopimuksessa on sovittu siitä, että kuljetusyrittäjä/-yritys ottaa hoitaakseen seuraavanlaisia kuljetuksia:__________________________

  Tässä sopimuksessa on sovittu siitä, että kuljetusyrittäjä/-yritys hoitaa kuljetuksia seuraavanlaisilla kulkuneuvoilla (Pyörä, auto, skootteri jne):__________________________________________.

jäljempänä “Käyttäjä”

 

Yllä kohdissa (A) ja (B) mainitut tahot jäljempänä yhdessä ”Osapuolet” ja kumpikin ”Osapuoli”.

 

2.TAUSTA JA TARKOITUS

 

Alustapalvelun luovuttaja Awto Oy on kehittänyt seuraavan verkossa toimivan alustan.

Awto Oy on taksipalveluitten ,kuljetuspalveluitten sekä ruoka -ja ateriapalveluitten toimitusten välittäjäyritys. Se toimii sovelluksen kautta, joka toimittaa asiakkaitten tilauksia erillisille taksinkuljettajille
ja kuljetuspalvelu yrityksille, jotka sitten tarjoavat palvelua asiakkaalle. Kuljettajat reagoivat sovelluksen kautta asiakkaan tilauksien vastaanottoon ja toimittamiseen. Asiakkaat etsivät taksin  tai kuljetuspalvelun yrityksen sijainnin perusteella ja voivat valita taksin tai kuljetuspalvelunyrityksen  kuljetuspalvelun tai elintarvikkeiden ja aterioiden toimitukset ja tilata nämä kuljetettuna taksin tai kuljetuspalvelun yrityksen toimesta sovelluksen kautta.  Näin palvelua tarjotaan sekä taksiyrittäjille että kuljetuspalvelu yrityksille  (jotka ajavat autoa ja antavat palvelua asiakkaalle) että asiakkaille (jotka maksavat taksimatkat sekä ruoka- ja ateriatoimitukset). Awto Oy:tä toimii kuljetuspalveluitten välittäjäyrityksenä sääntelyssä.

Awto Oy:n sovellusta käytetään asiakastilausten toimittamiseen erillisille taksinkuljettajille ja kuljetuspalvelu yrityksille, jotka tarjoavat sitten palvelua taksi kuljetuksina tai kuljetuspalvelu yrityksinä sekä elintarvikkeiden ja aterioiden toimituspalveluina asiakkaille. Kuljettajat reagoivat sovelluksen kautta tuleviin asiakastilaukseen. Asiakkaat etsivät sovelluksesta ensin paikkaa, josta tilata. Sen jälkeen asiakkaat tekevät tilauksen. Asiakas tilaa kuljetuspalvelun tai toimituspalvelun Awto Oy: n sovelluksen kautta. Kuljettajat voivat sovelluksesta hyväksyä tarjotun kuljetuksen. Kuljettajien täytyy hyväksyä tarjottuja kuljetuksia. Mikäli erityistä syytä on, voi Awto Oy pätevästä syystä  estää kuljettajia käyttämästä palvelua. Awto Oy:llä on oikeus ottaa käyttöönsä sovelluksen kautta tulevia seurantatietoja kuten esimerkiksi  aktiivisuuspisteytystä, jolloin kuljettajan aktiivisuus laskee jos tarjottuja kuljetuksia ei oteta vastaan tai ne keskeytetään ilman pätevää syytä.

Taksinkuljettaja tai kuljetuspalveluyrittäjä suorittaa kuljetuspalvelun asiakkaalle  ja asiakas maksaa kuljetuksen sovelluksen kautta. Awto Oy:n sovellus jakaa voiton taksinkuljettajan ja Awto Oy:n kesken sovittujen periaatteiden mukaisesti. Asiakas voi myös maksaa käteisellä tai korttimaksupäätteellä, jolloin maksu itsessään ei mene sovelluksen kautta vaikka tilaus onkin tehty sovelluksella. Maksuista, joita ei ole tehty sovelluksen kautta, peritään kuitenkin välityspalkkio kuljettajan saldosta – eli siitä summasta mitä kuljettaja on ansainnut sovelluksen kautta tehdyistä tilauksista. Välityspalkkio voi muuttua, mutta aluksi se olisi 13%.

 

Käyttäjät tarjoavat palvelujaan Awto Oy -sovelluksella, ja asiakkaat voivat etsiä heille parhaiten sopivia palveluita ja palvelun toimittajaa. Tätä kutsutaan jäljempänä “Alustaksi”. Käyttäjä on palveluntarjoaja, joka tarjoaa palveluja taksikuljetuksina tai kuljetuspalveluina sekä elintarvikkeiden ja aterioiden toimituksina asiakkaille. Käyttäjä on sopinut liittyvänsä alustapalveluun ja tarjoavansa palvelujaan alustalla.

 

Osapuolet ovat sopineet, että luovuttaja lisää käyttäjän palvelut (“palvelut”) alustan käyttöön Awto Oy:n annettuun alustaan ja käyttäjä sitoutuu tarjoamaan palvelujaan alustan kautta tämän sopimuksen ajan tässä sopimuksessa sovittujen ehtojen mukaisesti. Käyttäjä tekee kuljetuspalveluita suorittaessaan suoraan erillisen kuljetussopimuksen jokaisen asiakkaan kanssa, joka päättää tilata palvelut ja käyttäjä huolehtii palveluiden tarjoamisesta asiakkaille. Luovuttaja asettaa palvelut alustalle tässä sopimuksessa sovittujen ehtojen mukaisesti.

 

Tämä Awto Oy:n ja taksinkuljettajien tai kuljetusyritysten/kuljetuspalveluitten tarjoajien välinen yhteistyösopimus pitää sisällään yhteistyöehtoja, kuten sovelluksen käyttöoikeutta, rahavirtojen kulkua ja jakamista, hinnoittelua, miten Awto Oy markkinoi palvelua ja osapuolten välisiä oikeuksia ja velvollisuuksia.

 

 1. OIKEUDET JA VELVOLLISUUDET

Molemmat osapuolet hyväksyvät yhteistyöhönsä alla olevan liiketoiminta yhteistyömallin.

3.1. Yhteistyön liiketoimintamalli

Taksikuljetusten ja kuljetuspalveluitten toimituspalvelu

 

Awto Oy on taksipalveluitten ja kuljetuspalveluitten välittäjäyritys, joka toimii Awto Oy:n sovelluksen kautta, joka toimittaa asiakkaan tilauksia erillisille kuljetuspalveluitten yrityksille, jotka tarjoavat palvelut asiakkaalle sen mukaisesti, miten kuljetuspalveluyritys reagoi asiakkaan tilauksen vastaanottamiseen. Asiakkaat etsivät kuljetuspalvelu yritykset sovelluksen avulla ja tilaavat kuljetuspalvelun sovelluksen avulla ja kautta. Sovellus palvelua tarjotaan sekä kuljetuspalveluyrittäjille (jotka ajavat kuljetuksia ja antavat palvelua asiakkaalle) että asiakkaille (jotka maksavat kuljetuspalvelun). Awto Oy:tä toimii kuljetuspal-veluitten välittäjäyrityksenä sääntelyssä.

Kun yhteistyösopimus on tehty, kuljetuspalvelu yritys voi käyttää sovellusta ja ottaa vastaan asiakastilauksia ja kuljetuspalvelutilauksia sovelluksen kautta ja tarjota kuljetuspalvelua asiakkaille. Kuljetuksista perittävä maksu suoritetaan joko sovelluksen kautta tai maksu voidaan suorittaa myös käteisellä tai maksupäätteellä. Mutta kaikista maksuista peritään välityspalkkio. Kun maksu suoritetaan käteisellä tai korttimaksupäät-teellä,  maksettavan summan tulee näkyä sekä kuljettajalle että matkustajalle epäselvyyksien välttämiseksi ja hyvän kuljetustavan mukaisesti.

Awto Oy hallinnoi sovelluksen kautta tehtyjä tilauksia, kuljetuksia, palveluitten hinnoittelua sekä palkkioiden jakamista.

Awto Oy:llä on toimintaansa varten mobiilisovellus asiakkaille ja kuljettajille, ja Awto Oy toimii kuin välittäjäpalvelun tarjoaja taksi- ja kuljetuspalveluitten säännöksissä.  Awto Oy ei omista autoja tai maksa palkkaa kuljettajille Kuljettajat omistavat autot ja toimivat itsenäisinä yrittäjinä, jotka ovat yhteydessä asiakkaisiin välittäjään sovelluksen kautta. Kuljettajat voivat myös olla itsenäisten yrittäjien palkollisia, jolloin he ovat kuljetusyrityksen työntekijöitä.

Elintarvikkeiden ja aterioiden toimituspalvelut

Awto Oy on kuljetuspalveluitten välittäjäyritys, joka toimii sovelluksen kautta. Awto Oy:tä arvioidaan pääasiassa elintarvike- ja ateriapalvelupalvelujen välittäjäpalvelun tarjoajana sääntelyssä. Se tekee yhteistyötä kuljetusyritysten kanssa myös ruokatoimitusten kanssa ruokakaupan omistajalta loppuasiak-kaalle (kuluttajat ja B-B-asiakkaat) ja ateriatoimituksille ravintolan omistajalta loppuasiakkaalle (kuluttajat ja B-B-asiakkaat). Awto Oy-sovellusta käytetään asiakastilausten toimittamiseen erillisille kuljetuspalvelu yrityksille, jotka tarjoavat sitten kuljetuspalveluja myös ruoan ja aterian toimituspalveluille asiakkaille, jotka tilaavat nämä kuljetukset sovelluksen kautta. Asiakkaat, jotka etsivät elintarvikkeiden toimitusta tai aterian toimitusta, etsivät ensin tilauspaikan ja toimituksen sisällön. Tämän jälkeen toimituspaikka ja tilaus vahvistetaan sovelluksen kautta.

Tämän jälkeen on logistinen osa, kun ruoka tai ateria valmistetaan myymälässä tai ravintolassa ja pakataan elintarvike kuljetusmääräysten mukaisesti toimitusvalmiiksi. Asiakas on tilannut toimituspalvelun Awto Oy -sovelluksen kautta, ja kuljetusyrittäjät löytävät kuljetuspalvelu tilauksen sovelluksen kautta ja siihen reagoimalla valitaan kuljetuspalvelun suorittaja.

Kuljetusyritys valitsee toimituksen ruokakaupasta tai ravintolasta ja saapuessaan noutopaikkaan kuljetusyrityksen tulee tarkistaa, tilattu ruoka tai ateria toimitus on valmis ja pakattu ja vastaa vastaanottajan nimellä tehtyä tilausta. Tässä vaiheessa kuljetusyritys ottaa vastuun ruokakaupan omistajalta ja ravintolan omistajalta toimituksen suorittamisesta loppuasiakkaalle. Tässä vaiheessa kuljetusyritys käyttää Awto Oy:n luovuttamaa/ohjeistamaa/myymää vakiokuljetuslaatikkoa kuljetus-palvelun aikana ja huolehtii toimituksen pakkaamisesta autoon niin, että toimitukset on suojattu toimituksen aikana. Awto Oy voi vaatia kuljetusyrittäjiä ostamaan ja käyttämään Awto Oy:n osoittamana kuljetuslaatikkoa, joka on varustettu yrityksen logolla.

 

Kuljetusyritys ajaa toimituksen loppuasiakkaalle ja luovuttaa sen loppuasiakkaalle, joka maksaa toimituksen Awto Oy -sovelluksen kautta tai korttimaksupäätteellä tai käteisellä.

Kuitti ja palvelusta maksettava korvaus jaetaan sovelluksessa 3 osaan:

 -Elintarvikeliikkeen omistaja tai ravintolan omistaja

– Kuljettaja

– Awto Oy. 

 

Awto Oy hallinnoi sovelluksen kautta tehtyjä tilauksia, toimituksia, hintoja ja kassavirtoja.

Kuljetusyritys ottaa toimituksen jälkeen Awto Oy:n toimituslaatikon takaisin ja asiakas saa ruoka- tai ateriatoimituksen ruokakaupassa tai ravintolassa tehdyn elintarvikepakkauksen mukaisessa kuljetuspakkauksessa. Jos toimituksesta on mahdollisesti valituksia, ne on jaettava seuraavasti:

 

-Valitukset siitä, että ruoka /ateria on huonolaatuista tai toimitusta vastaan tehty= vastuu ruokakaupan
omistaja tai ravintolan omistaja

-Valitukset siitä, että ruoka/ateria on vahingoittunut kuljetuksen aikana= kuljetusyrityksen on vastuusta vapautuakseen on voitava osoittaa, että ruokakauppa tai ravintola on tehnyt virheitä omassa pakkausosassaan

-Muut valitukset= tarkistetaan valituksen aiheen mukaisesti.

Sovelluksen käytöstä

Samaa Awto Oy:n sovellusta ja samaa yhteistyötä ja mallia sovelletaan osapuolten kesken taksipalveluitten toimituksiin, ruokatoimituksiin ja ateriatoimituksiin ja tilaukset ja toimitukset tehdään saman sovelluksen kautta.  Näin palvelua tarjotaan sekä kuljetusyrityksille  (jotka ajavat autoa ja antavat kuljetuspalvelua asiakkaalle) että asiakkaille (jotka maksavat kuljetukset sekä ruokatoimitukset ja ateriatoimitukset). Awto Oy:tä arvioidaan pääasiassa kuljetuspalveluitten välittäjänä.

Tässä osapuolten välisessä yhteistyössä Awto Oy ja riippumattomat kuljetusyritykset ovat sopineet yhteistyöehdoista, kuten oikeudesta käyttää sovellusta, sovelluksen käyttötavasta, rahavirtojen kulkemisesta ja jakamisesta, hinnoittelusta, sovelluksen markkinoinnista yms.

Perussääntönä on, että yhteistyösopimuksen tekemisen jälkeen kuljetusyritykset voivat käyttää sovellusta ja vastaanottaa ja suorittaa asiakastilauksia ja kuljetuksia sovelluksen kautta. Sovelluksen kautta saatujen kuljetus palveluitten maksut suoritetaan joko sovelluksen kautta tai maksamalla korttimaksupäätteellä tai käteisellä. Awto Oy hallinnoi niitä rahavirtoja, jotka kulkevat Awto Oy:n sovelluksen kautta. Yrittäjät ja yritykset , jotka ottavat maksuja vastaan korttimaksupäätteellä tai käteisellä, vastaavat itse että tiedot näistä tuloista toimitetaan verottajalle yms. yhteistyötahoille.

 

3.2. Osapuolten oikeudet ja velvollisuudet yhteistyössä ja sovelluksen käytössä

 

Luovuttajan ja käyttäjän roolit ja vastuut suhteessa toisiinsa ja asiakkaaseen ovat seuraavat:

 

-Liiketoimintayhteistyömalli ja osapuolten roolit keskenään ja asiakkaan kanssa ovat kuten tämän sopimuksen kohdissa 2 ja 3.1 on sovittu.

-Kun yhteistyösopimus on tehty, kuljetusyritys voi käyttää sovellusta ja ottaa vastaan ja suorittaa asiakastilauksia ja asiakaskuljetuksia sovelluksen kautta.

-Sovelluksen kautta tehtyjen kuljetusten maksut suoritetaan aina sovelluksen kautta.

-Awto Oy hallinnoi sovelluksen kautta tehtyjä tilauksia, toimituksia, hinnoittelua ja sovelluksen kautta meneviä kassavirtoja.

-Awto Oy markkinoi sovellusta erillisinä tarroina kuljetusvälineitten sekä autojen sisä- ja ulkopuolella sekä erillisissä kuljetuspakkauksissa elintarvikkeiden ja aterioiden jakelulaatikoissa. Awto Oy markkinoi sovelluksen brändiä myös muilla tavoin.

-Awto Oy voi vaatia kuljetusyrityksiä ostamaan erilliset sen ohjeitten mukaiset toimituslaatikot ruoka- ja ateriatoimituksiin ravintoloista ja ruokakaupasta. Toimitukset on siellä esipakattu elintarvikelainsäädännön mukaisesti toimituksista asiakkaille. Laatikot perustuvat Awto Oy:n ohjeisiin.

– Tämä sopimus pitää sisällä kaikki oikeudet ja velvoitteet osapuolten välillä. Awto Oy tiedottaa yksityiskohtaisemmat tiedot näistä sovituista kysymyksistä sovelluksen kautta sekä internet sivuillaan. Sopimuksen tehneet kuljetusyritykset ovat velvollisia noudattamaan yhteistyösopimuksen sisältämiin sovittuihin kysymyksiin perustuvia ohjeita.

-Kuljetusyritys ei alussa maksa  perusmaksua sovelluksen käyttämisestä. Sovelluksen käyttökustannus ja markkinointi on osa Awto Oy:n osuutta kassavirran jakamisessa. Toiminnan vakiintuessa Awto Oy:llä
on oikeus ottaa käyttöön kohtuullinen kuukausimaksu sovelluksen käyttämisestä kuljetusyrityksiltä.

Awto Oy pidättää oikeuden muutoksiin ehdoissa ja sopimuksissa yksipuolisesti. Sopimuksen tehneet kuljetuspalvelu yrittäjät hyväksyvät ehdot jatkamalla sovelluksen käyttöä. Muutokset ehdoissa astuvat voimaan aina seuraavan kuukauden 1.päivä. Poikkeuksena, kun Awto Oy:n käyttö perustuu kuukausi-maksuun ja jos ja kun on saatavilla 6kk tai 12 kk tilausjaksot, tällöin ehdot päivittyvät tuon jakson lopussa.

 

-Molempien osapuolten tulee täyttää vaatimukset lisenssien ja lupien osalta voidakseen toimia omissa rooleissaan kuljetuspalveluitten välittäjänä (Awto Oy) ja kuljetuspalveluitten suorittajina sen mukaan, onko kyseessä taksiluvan edellyttämästä toiminnasta tai ei taksilupaa edellyttävästä kuljetuspalveluitten tarjoamisesta. Osapuolet sitoutuvat täyttämään omalta osaltaan lain liikenteen palveluista osalta. (24.5.2017/320 Laki liikenteen palveluista): https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2017/20170320

Molemmat osapuolet ovat tietoisia siitä, että liikenne- ja viestintäministeriö on jo vuonna 2018 voimaan tulleen taksilain lainsäädäntötarkastelussa ilmoittanut uudistuksista. Awto Oy:llä on oikeus kulloinkin lainsäädännön muuttuessa anta akuljetuspalvelu yrityksille erilliset ohjeet, jotka liittyvät kuljetuspalve-luitten yritysten toiminnan sääntelyyn, lisenssinsaajiin, lupiin ja siihen, miten he täyttävät sääntelyn kulloisetkin määräykset. Awto Oy seuraa viranomaissääntelyä ja ohjeistusta kuljetusyrittäjien sääntelyn  muutoksista.

 

-Molemmilla osapuolilla on oltava lyhytaikaisiin elintarvikkeiden ja aterioiden toimituspalveluihin tarvittavat luvat ja valmiudet, jotka perustuvat elintarvikekaupoissa ja ravintoloissa valmiiksi pakattuihin jakeluihin. Awto Oy vaatii ruokakaupan omistajien ja ravintoloiden omistajia noudattamaan vaatimuksia jotka tulevat Elintarvikelaista peräisin olevien elintarvikkeiden käsittelyä, varastointia ja kuljetusta koskevista perusvaatimuksista, erityisesti sen 11 §:stä: ttps://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2006/20060023

 ja

 

-Maa- ja metsätalousministeriön asetukset ilmoitettujen elintarvikehuoneistojen elintarvikehygieniasta erityisesti pykälät 6-8 § Pilaantuvien elintarvikkeiden lämpötilavaatimukset. Kuljetuspalvelu yritykset ovat velvollisia käsittelemään valmiiksi pakattua ruokaa ja ateriaa Awto Oy:n ohjeistamia kuljetuslaatikoita käyttäen ja hyvän hygieenisen tason mukaisesti ja erityisesti 11 §:n ja Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitettujen elintarvikehuoneistohygieniasta annettujen säännösten mukaisesti.

 

3.3.Luovuttajan oikeudet ja velvollisuudet

 

Luovuttaja on velvollinen kehittämään Alustaa. Lisäksi Luovuttaja on velvollinen ylläpitämään Alustaa ja huolehtimaan siitä, että Alusta on Käyttäjän saatavilla, jotta tämä voi ilmoittaa Palvelunsa Alustalle ja jotta Asiakkaat voivat liittyä Alustalle. Awto Oy varaa itselleen  oikeuden siihen, että alustan käytössä voi tulla palvelukatkos päivityksien ja huoltotöiden seurauksena.

Luovuttajan ja Käyttäjän roolit ja vastuut liittyen Asiakkaiden kuljetuspalveluitten välittämiseen ja kuljetuspalveluitten tarjoamiseen, hinnoitteluun ja maksamiseen sekä muihin asioihin on sovittu tässä sopimuksessa. Jos mitään muuta ei ole sovittu, ensisijaisesti vastuu asiakasvalinnasta (asiakkaan soveltuvuuden arvioinnista) on käyttäjällä.

Luovuttaja huolehtii Alustan teknisestä toimivuudesta ja Alusta sovitun mukaisesta saatavilla olosta. Luovuttaja huolehtii siitä, että Alusta on Käyttäjän ja/tai Asiakkaiden saatavilla tässä Sopimuksessa sovitun mukaisesti. Luovuttaja lähtökohtaisesti tarjoaa Asiakkaille vain mahdollisuuden päästä Alustalle, jossa Käyttäjän Palvelut ovat tarjolla ja toimittaa palvelusopimukseen ja -tilaukseen sekä asiakkuuden rekisteröintiin johtavat tiedot Käyttäjälle. Käyttäjä päättää, tekeekö se lopulta palvelusopimuksen ja toimittaa kuljetuspalvelun sovelluksen mukaisin ehdoin Asiakkaan kanssa.

 

Luovuttajalla on oikeus saada tiedot sovelluksen kautta Käyttäjältä jokaisesta Alustan kautta tehdystä palvelusopimuksesta tai tilatuista ja toimitetuista palveluista. Hinnoittelusta ja rahavirtojen jaosta ja maksuehdoista on tarkemmin sovittu alla kohdassa 4.

 

Luovuttaja voi toimia Käyttäjän edustajana Palveluiden esittelemisessä ja tarjoamisessa Alustalla palvelusopimuksen syntymiseksi Asiakkaan ja Käyttäjän välillä.

 

Käyttäjä huolehtii siitä, että Luovuttajan Palvelut ja niitä koskevat Luovuttajan toimittamat markkinointi- tai tunnistemateriaalit (kuten logot, brändinimet, hinnat ja palvelukuvaukset) ovat saatavilla ja näkyvillä Käyttäjän auton sisällä ja kuljetuslaatikoissa. Käyttäjä sitoutuu tarjoamaan Luovuttajan alustalla asiakaspalvelua koskien Alustan käyttöä.

 

Luovuttaja tarjoaa Alustan sellaisenaan (as is) ja kuten se on saatavilla (as available). Luovuttaja ei anna mitään takuuta Alustan saatavilla olosta 24 tuntia vuorokaudessa. Luovuttajalla on oikeus harkintansa mukaan tehdä Alustasta ei-saatavilla oleva Alustan toimivuuden vaatimien huolto- tai ylläpitotoime-npiteiden suorittamiseksi. Luovuttajalla ei ole velvollisuutta maksaa Käyttäjälle korvauksia Alustan keskeytysajoista. Luovuttaja pyrkii kuitenkin siihen, että kaikki tällaiset ei-saatavilla oloon johtavat huolto- tai ylläpitoimenpiteet tehdään tavanomaisten arkitoimistotyöaikojen ulkopuolella. Luovuttaja pyrkii ilmoittamaan tällaisista Alustan ei-saatavilla oloista etukäteen Käyttäjälle.

Mikään tässä Sopimuksessa tai sen liitteissä todettu ei estä tai rajoita Luovuttajaa markkinoimasta, tarjoamasta tai myymästä omia palveluitaan Alustalla riippumatta siitä, onko tällaisilla Luovuttajan palveluilla yhtäläisyyksiä palveluntarjoajan Palveluiden kanssa vai ei.

Luovuttajalla ei ole yksinoikeutta välittää Asiakkaille Käyttäjän Palveluita. Myös Käyttäjällä itsellään on oikeus tarjota Käyttäjän Palveluita.

 

3.4. Käyttäjän oikeudet ja velvollisuudet sovelluksen käytössä

 

Käyttäjä huolehtii alustan kautta tarjottavien palvelujen vastaanottamisesta ja suorittamisesta alustalta tulevien ohjeitten mukaisesti sovittujen hintojen, palvelukuvausten ja sovelluksen käytön jälkeen siten, että luovuttaja voi luetella käyttäjäpalvelut alustalla. Käyttäjän alustan kautta tarjottavat käyttäjäpalvelut on kuvattu tarkemmin sovelluksessa. Luovuttaja ei ole vastuussa käyttäjän palveluihin liittyvien materiaalien tai tietojen virheistä tai puutteista, vaan Luovuttaja pyrkii kohtuudella havaitsemaan mahdolliset virheet ja korjaamaan ne välittömästi.

Käyttäjä sitoutuu olemaan kehottamatta tai ohjaamatta asiakkaita, joihin on otettu yhteyttä Luovuttajan alustan kautta, ostamaan, tilaamaan tai toteuttamaan listattuja palveluita alustan ulkopuolelta, toisin sanoen käyttäjä sitoutuu olemaan kiertämättä sovelluksen käyttöä ja siihen liittyviä velvoitteita. Mikäli
Awto Oy:llä on epäillystä, että tällaistä tapahtuu, on Awto Oy:llä oikeus purkaa yhteistyö välittömästi myös silloinkin, kun yrityksen kanssa on tehty pidempi tilausjakso. Mikäli kyseessä on yrityksen omistajan tai työntekijän sopimuksen vastainen toiminta, on Awto Oy:llä oikeus valintansa mukaan purkaa yhteistyö-
sopimus ilman irtisanomisaikaa tai estää kyseistä kuljettajaa ajamasta Awto:lle. Jos väärinkäyttö on
jatkunut pitempään, on Awto Oy:llä oikeus laskuttaa väärinkäytöstä aiheutunut vahinko rikkoneelta
kuljetusyritykseltä, joka on muun selvityksen puuttuessa 50% kyseisen kuljetusyrityksen viimeisen vuoden
aikana Awto Oy:n kautta välitetyistä kuljetuspalveluista saama bruttotuotto.

Luovuttajalla ei ole yksinoikeutta välittää käyttäjäpalveluja asiakkaille. Käyttäjällä itsellään on myös oikeus tarjota käyttäjille omia palveluja myös muilla tavoin.

Käyttäjä ottaa yhteyttä asiakkaaseen, joka tilasi palvelut alustan kautta mahdollisimman pian suorittaakseen palveluiden toteuttamisen asiakkaan ohjeitten mukaisesti. Käyttäjän asiakastilausten ja toimitusten sekä hinnoittelun tietojen seuranta tapahtuu sovelluksen kautta.

Käyttäjä on velvollinen käyttämään sovelluksen kautta toteutettavaa asiakaslaskutusta jokaisesta palvelusopimuksesta tai -palvelusta tai alustan kautta tehdystä asiakas palvelusta. Laskutus – ja tuotonjakojakoperiaatteet on kuvattu tarkemmin jäljempänä kohdassa 4.

Sovellus ilmoittaa luovuttajalle Käyttäjän tekemistä sopimuksista ja kuljetuksista, jotka käyttäjä on tehnyt sovelluksen kautta. Sovellus kertoo Luovuttajalle kaikki Käyttäjän asiakkaille suorittamien palveluitten asiaankuuluvat tiedot (mukaan lukien mutta ei rajoittuen asiakkaan maksutietoihin), kuljetuksenhinta, kuljetusreitti ja muut tekijät tai tiedot, joihin luovuttaja alusta pystyy rekisteröitymään, jotta luovuttaja voi pysyä ajan tasalla käyttäjän suorittamista kuljetuspalveluista asiakkaille.

 

Käyttäjä nimeää tämä sopimuksen sisällä olevien kuljettajien yhteystiedot tai ryhmän, joka toimii sovelluksen ympäristössä yhteyshenkilöinä ja joiden käyttäjien nimi on yhteydessä palveluihin. Käyttäjä tarkistaa, että uudelleennimetyllä yhteyshenkilöllä tai tiimillä on oikeus toimittaa palveluja ja muuta sisältöä (mm. tarvittavat luvat toimimiseen taksipalveluitten suorittajana). Käyttäjän nimeämä yhteyshenkilö tai ryhmä voi olla yhteydessä luovuttajaan kaikissa palveluihin liittyvissä asioissa. Käyttäjän yhteyshenkilöt ja hänen yhteystietonsa on lueteltava luovuttajalle, ennen kuin heidät voidaan integroida alustaan.

 

 

 1. MAKSUT, LASKUTUS JA MAKSUEHDOT

Luovuttaja maksaa käyttäjälle seuraavan provisiosumman kustakin palvelusopimuksesta tai palveluista, jotka on laskutettu alustan kautta:

 

(a) ___% laskutetusta summasta asiakkaan laskutetuista taksikuljetuksista.

 1. b) ___% laskutetusta summasta elintarvikkeiden toimituksista, jotka on laskutettu alustan kautta asiakkaalta.
 2. c) ___% aterian laskutetusta määrästä aterioiden (ravintoloiden) toimituksista, jotka on laskutettu alustan kautta asiakkailta.

Sovellus pitää sisällään ja säilyttää kaikki tarvittavat tiedot laskutusta ja maksuista per toimitus sekä kaikki tarvittavat raportointitiedot.

 

Maksut maksetaan luovuttajalta käyttäjälle seuraavasti_______________________________________.

Jos palveluista peritään paikallisiin verosäännöksiin perustuva arvonlisävero, tämä arvonlisävero lisätään kaikkiin maksuihin. Käyttäjän osuus suoritetuista kuljetuspalveluista on maksettava Käyttäjälle  ______ päivän kuluessa suoritetusta ja laskutetusta kuljetuksesta.

 

5.KORVAUSVELVOLLISUUS JA VASTUUNRAJOITUKSET

 

Osapuolten enimmäiskorvausvastuu toisiaan kohtaan tämän Sopimuksen perusteella kaikista Sopimuksen yhteydessä esiin nousevista tai Sopimukseen muutoin liittyvistä vahingoista on rajoitettu 5000 euroon. Vastuunrajoitus ei koske vahinkoja, jotka on aiheutettu petollisesti, tahallisesti tai törkeällä huolimatto-muudella.

Luovuttaja ei ole vastuussa mistään vaateista, menettelyistä, menetyksistä, vahingoista, kuluista tai kustannuksista, jotka liittyvät Käyttäjän Asiakkaille tarjoamiin Palveluihin, ellei kysymyksessä ole alustasta tai Luovuttajan toiminnasta aiheutunut virhe.

Kumpikaan Osapuoli ei ole vastuussa toiselle osapuolelle mistään epäsuorista tai välillisistä kuluista, vahingoista tai kustannuksista, liittyivätpä ne sitten tähän Sopimukseen, Alustaan tai Palveluihin, lukuun ottamatta kuitenkin kohdan 6 (Immateriaalioikeudet) ja kohdan 8 (Luottamuksellisuus) rikkomuksista aiheutuvia vahinkoja tai petoksella, tahallisuudella tai törkeällä huolimattomuudella aiheutettuja vahinkoja.

 

Tämän kohdan 5 ehdot jäävät voimaan tämän Sopimuksen päättymisestä tai irtisanomisesta huolimatta.

 

6.IMMATERIAALIOIKEUDET

 

Mitään tässä Sopimuksessa todettua ei ole tarkoitettu tai voida tulkita tarkoittavan minkään Osapuolen omistaman ja olemassa olevan immateriaalioikeuden siirtämistä toiselle Osapuolelle, taikka siirtävän mitään kolmannen osapuolen oikeuksia, ellei niin ole erikseen kirjallisesti sovittu. Luovuttaja omistaa ja säilyttää omistuksen kaikkiin Alustan immateriaalioikeuksiin ja muihin oikeuksiin ja Käyttäjä tai sen palveluntarjoajat omistavat jatkossakin kaikki immateriaalioikeudet ja muut oikeudet tarjoamiinsa Palveluihin ja teknologiaan.

 

Tämän kohdan 6 ehdot jäävät voimaan tämän Sopimuksen päättymisestä tai irtisanomisesta huolimatta.

 

7.TIETOTURVA

 

Luovuttaja on ottanut käyttöön kaikki tarpeelliset ja asianmukaiset tekniset ja organisatoriset toimenpiteet varmistaakseen Alustan tietoturvan ja ettei mihinkään Alustalle lisättyyn dataan päästä käsiksi tai sitä vuoda oikeudetta. Luovuttaja päivittää Alustalla käytössä olevia turvatoimenpiteitä säännöllisesti pitääkseen yllä asianmukaisen turvatason.

Kumpikin sopimuksen osapuoli toimii EU-tietosuoja-asetuksen mukaisena käsittelijänä tai rekisterinpitäjänä kerätessään ja käsitellessään henkilötietoja ja osapuolet noudattavat omalta osaltaan EU-tietosuoja-asetuksen ja muun henkilötietojen käsittelyä koskevan lainsäädännön velvoitteita.

Luovuttaja henkilökohtaisen tiedon käsittelijänä tai rekisterinpitäjänä:

Luovuttaja toimii alustan ylläpitäjänä ja IT palvelun tuottajana sekä kuljetuspalveluitten välittäjänä, jolle saattaa tämän palvelutehtävän puitteissa tulla tilanteita, joissa se käsittelijänä käsittelee sen Käyttäjän tai Käyttäjän asiakkaitten henkilökohtaisia tietoja. Käsittelijä toimii voimassa olevan paikallisen tietosuoja-lainsäädännön mukaisesti ja sen määrittelemässä roolissa toimittaessaan tätä alustapalvelua Käyttäjälle. Luovuttajalle voi syntyä sellaisia asiakkaisiin liittyviä tietoja, joita voidaan pitää asiakasrekisterinä. Tällöin Luovuttaja voi toimia rekisterinpitäjänä tietosuojalainsäädännön tarkoittamassa mielessä.

Käyttäjä henkilökohtaisen tiedon käsittelijänä tai rekisterinpitäjänä:

 

Käyttäjä on lähtökohtaisesti kuljetuspalveluitten toimittaja, joka saa sovelluksen kautta asiakkaisiin liittyviä tietoja. Tällaisia ovat asiakkaan nimi, osoite ja maksutiedot. Käyttäjä toimii pääosin tiedon käsittelijänä näitä tietoja käsitellessään.

Käyttäjä on myös rekisterinpitäjä henkilökohtaisen tiedon käsittelyssä suhteessa omaan henkilökuntaansa sekä omiin asiakkaisiinsa.

Kummankaan Osapuolen tarkoituksena ei ole siirtää tai luovuttaa henkilötietojaan toiselle Osapuolelle käsiteltäväksi tai millään muulla tavalla kytkeä toista Osapuolta henkilötietojen käsittelijäkseen.

Mahdolliset henkilöstötiedot on suunniteltu hallinnoimaan vain alustan sisällä. Alustaa hallitaan tietojen perusteella tietosuojaviranomaisten ja -lakien (GDPR) periaatteita ja vaatimuksia. Kumpikin osapuoli sitoutuu noudattamaan voimassa olevan Tietosuojalain määräyksiä ja Tietosuojavaltuutetun ohjeita toimintansa tietosuojan osalta.

8.LUOTTAMUKSELLISUUS

Osapuolet sitoutuvat pitämään tämän Sopimuksen ja kaiken toista Osapuolta koskevan luottamuksellisen tiedon luottamuksellisena ja olemaan paljastamatta tällaisia tietoja kolmansille osapuolille. Tässä Sopimuksessa luottamuksellisella tiedolla tarkoitetaan kaikkea tätä Sopimusta, Alustaa, Osapuolta, Asiakkaita tai näiden liiketoimintaa koskevia tietoja, jotka eivät ole yleisesti tiedossa ja julkisia.

Tämä kohta 8 ei estä Osapuolten tietojen luovutusvelvollisuuksien toteuttamista, kun ne perustuvat soveltuvaan lakiin, asetuksiin tai viranomaismääräyksiin. Lisäksi molemmilla Osapuolilla on oikeus paljastaa tähän Sopimukseen liittyviä tietoja tytär- ja muille konserniyhtiöilleen siinä laajuudessa kuin on välttämätöntä ja edellyttäen, että tällaiset osapuolet ovat sitoutuneet luottamuksellisuusvelvoitteisiin, jotka ovat vähintään yhtä kattavat kuin tässä Sopimuksessa sovitut.

Tämän kohdan 8 ehdot jäävät voimaan tämän Sopimuksen päättymisestä tai irtisanomisesta huolimatta.

Yllä todetusta huolimatta Luovuttajalla on kuitenkin oikeus kerätä dataa Alustalla ja käyttää tällaista dataa raporttien ja analyysien luomiseksi omiin käyttötarkoituksiinsa.

9.VOIMASSAOLO JA IRTISANOMINEN

 

Tämä Sopimus astuu voimaan yllä kohdassa 1 mainittuna päivänä, kun molemmat Osapuolet ovat sen allekirjoittaneet ja on voimassa toistaiseksi. Kumpikin Osapuoli voi irtisanoa tämän Sopimuksen, milloin tahansa 1 kuukauden irtisanomisajalla.

Yllä todetun lisäksi kumpikin Osapuoli voi kirjallisesti irtisanoa tämän Sopimuksen päättymään välittömästi, mikäli toinen Osapuoli olennaisesti rikkoo tätä Sopimusta eikä korjaa rikkomusta 7 päivän kuluessa saatuaan toiselta Osapuolelta kirjallisen ilmoituksen rikkomuksesta, mikäli rikkomus on korjattavissa.

Sopimuksen tultua irtisanotuksi tai muutoin päättyneeksi kaikki tämän Sopimuksen mukaiset kertyneet palkkiot katsotaan tulleen maksetuiksi, ellei kuljetusyrittäjä esitä muuta erillisillä kuiteilla ja tositteilla.

 

 

10.MUUT EHDOT

10.1.Siirto ja muutokset

Kummallakaan Osapuolella ei ole oikeutta siirtää tätä Sopimusta taikka sen mukaisia oikeuksiaan ja velvollisuuksiaan kolmannelle osapuolelle ilman toisen Osapuolen suostumusta. Edellä todetusta huolimatta Luovuttajalla on oikeus siirtää tämä Sopimus ja/tai sen mukaiset oikeudet ja velvollisuudet tytär- tai konserniyhtiölleen ilman toisen Osapuolen suostumusta edellyttäen, että siirronsaaja ei ole toisen Osapuolen kilpailija ja että siirtävä Osapuoli ilmoittaa asiasta toiselle Osapuolelle ja siirronsaaja vahvistaa kirjallisesti sitoutuvansa noudattamaan Sopimuksen ehtoja. Kaikki tämän Sopimuksen muutokset tehdään kirjallisesti ja molempien Osapuolten allekirjoituksin.

 

10.2.Alihankinta

 

Luovuttaja voi käyttää alihankkijoita Alustaan liittyen ilman Käyttäjän etukäteistä hyväksyntää. Luovuttaja huolehtii aina, että sen käyttämät alihankkijat ovat ammattimaisia ja luotettavia palveluntuottajia. Luovuttaja on vastuussa alihankkijoidensa toimista ja suorituksista kuten omistaan.

 

10.3.Referenssioikeudet

 

Luovuttajalla on oikeus käyttää tätä Sopimusta ja Käyttäjää referensseinään Alustalla sekä muissa markkinointimateriaaleissa kuten osapuolten kesken on erikseen tarkemmin sovittu.

 

11.SOVELTUVA LAKI JA RIIDANRATKAISU

Tähän sopimukseen sovelletaan Suomen lainsäädäntöä.

Mahdolliset riita-asiat käsitellään ensin osapuolten välisissä yhteisissä neuvotteluissa 60 päivän kuluessa erimielisyyksien syntymisestä. Molemmat osapuolet ovat sitoutuneet käsittelemään riita-asioita ja tekemään niistä yhteisen päätöksen 60 päivän kuluessa riidan syntymisen jälkeen.

Jos riitaa ei voida ratkaista, osapuolet voivat irtisanoa sopimuksen kohdan 9 ohjeiden mukaisesti.

Jos toinen osapuoli on halukas 60 päivän neuvotteluajan jälkeen aloittamaan tuomioistuinmenettelyn toista osapuolta vastaan, se käsitellään välimiesmenettelyssä.  Edellä mainitut riita-asiat sekä sopimuksen voimassaoloon, rikkomiseen tai irtisanomiseen liittyvät riidat, kiistat tai vaatimukset ratkaistaan viimein välimiesmenettelyssä Helsingin Käräjäoikeudessa Helsingissä 1 välimiehen menettelyllä noudattaen  Helsingin Käräjäoikeuden välimiesmenettelyn sääntöjä.

 

Välimiesmenettelyn kieli on suomi.

12.ALLEKIRJOITUKSET

 

Tämä Sopimus on tehty __.___20___ kahtena (2) samasanaisena kappaleena, yksi kullekin osa-puolelle.

Tämä sopimus voidaan allekirjoittaa myös sähköisesti.

 

LUOVUTTAJAN NIMI: Awto Oy                                         KÄYTTÄJÄN NIMI:______________

 

Allekirjoitus:_________________________________               Allekirjoitus:______________________________

Matiyas Haile                                                                                 Nimenselvennys:__________________________

Toimitusjohtaja                                                                            Asema;__________________________________